Hukuki İşlemler

Marka Hukuki İşlemler

Eskiye dayalı kullanımınız doğrultusunda, daha tescil ettirmediğiniz bir markanızın üçüncü kişilerce taklit edilmesi, ya da tescilli bir markanızın taklitlere karşı hukuki olarak mücadele etmesi için, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’nde Marka Hükümsüzlüğü / Marka Tecavüzü Önleme davaları; Marka Başvurusu ya da İtirazı Sürecinde idari aşamada tatmin etmeyen kararlara karşı Mahkeme önünde Karara İtiraz Davaları olmak üzere Marka Hakkınızın Hukuki Aşamada da korunması için hukuki danışmanlık da sağlamaktayız.

Ayrıca, taklit mallarla mücadele kapsamında Savcılık şikayet aşaması, Değişik İş Mahkemelerinde Tespit Davası gibi, Marka Hakkınızın taklitlere karşı korunmasındaki diğer gerekli aşamalarda da vekillik sağlamaktayız.

Marka Sözleşmeleri

Sınai Mülkiyet Hukuku Alanında protokollerin hazırlanması ve değerlendirilmesi, yasal yorum sunulması, Birlikte Var Olma Anlaşmaları, Lisans Sözleşmeleri gibi Sınai Mülkiyet alanında şirketinizin ihtiyaç duyabileceği tüm sözleşmelerin kurulmasında yanınızdayız.

rinizi yıllarca korumanız sağlanmaktadır.