Marka Nedir?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Yetkin Patent ve Danışmanlık olarak markanın, istenen ve başvuru sahibinin faaliyet alanına en uygun sınıflarda başvurulması için, gerekli marka araştırmaları yapmakta ve marka hakkının korunması adına danışmanlık hizmeti sunmaktayız.