Patent İtiraz İşlemleri

Patent Başvurusunda TPMK (Türk Patent Marka Kurumu) Nezdinde İstem Değişikliği ve Karşı Görüş İşlemleri

Kurumda başvuru işlemleri devam eden bir başvuruya yönelik kurum tarafından yapılan araştırma ve incelemelere tebliğ edildikten 3 ay içerisinde etkili bir karşı görüş hazırlanarak gerekirse dosyada gerekli değişikliklerinin yapılması, sürecin tescil ile sonuçlanması açısından önemlidir. Bu aşamada uzmanın değerlendirmesine karşılık gerekli teknik ve hukuki argümanlar kullanılarak savunma hazırlanmalı ve buna uyumlu olarak patentin koruma kapsamının belirlendiği istemler kısmında gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

Yayına İtiraz

Türk Patent ve Marka Kurumu sunduğunuz ürün ve hizmetlerle veya patent başvurunuzla ilgili alanda yapılan patent başvurularıyla ilgili tescil kararlarına kararın bültende yayınlanmasından itibaren 6 ay(Patent) ve 3 ay(Faydalı Model) içerisinde itiraz etme hakkı tanımaktadır. Bu aşamada yapılan patent başvurusunun başvuru tarihinin öncesindeki benzer kullanımlarıyla ilgili bulgular ve değerlendirmeler içeren itiraz dosyası, kuruma belirtilen süreler dahilinde sunulmalıdır. Benzer şekilde yayın sırasında 3. kişiler tarafından yapılan itirazlara karşı süresi içerisinde karşı görüş sunulması, başvurunun tescil ile sonuçlanması açısında önemlidir.

Kurum Kararına İtiraz

Başvuru sırasında itiraz ve karşı görüş süreçlerinin tamamlanmasının ardından kurumun verdiği tescil veya red kararlarına karşı süresi içerisinde karara itiraz dosyalanabilmektedir. Bu aşamada dosyalanan karara itirazın teknik ve hukuki dayanakları Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.