Patent Başvuru Süreçleri

Patent Başvurusu

Ön araştırma raporu sonucunu karşılıklı olarak değerlendirdikten sonra buluşunuz hakkında bize vereceğiniz bilgiler doğrultusunda başvuru dosyasının yazımına başlanacaktır. Türkiye’de patent süreçleri başvuru dosyası kuruma sunulduktan sonra ortalama 2 – 4 yıl içinde tamamlanmaktadır. Faydalı Model süreçleri ise, erken yayın talep edilmesi durumunda yaklaşık 1,5 yıl içinde sonuçlanmaktadır.

Patentlenebilirlik Ön- Araştırması

Patent başvuru dosyasını hazırlamadan önce, ürününüzün tekniğin bilinen durumuyla ilgili dünya çapında bir ön araştırma çalışması gerçekleştirmekteyiz. Buluş Ön Hazırlık Formunda paylaştığınız bilgiler ışığında yapılan ön araştırma sonucunda, buluş konusu ürününüzün patent koruma kapsamına girip girmediği, yenilik ve buluş basamağı şartlarını gerçekleştirip gerçekleştirmediği anlaşılmakta ve aynı zamanda yaptığınız çalışmanın dünyadaki benzer başvurular arasındaki konumunu görmek açısından önem arz etmektedir.

Uluslararası Patent Başvurusu

Ulusal Patent Başvurusunu takiben 1 yıl içerisinde veya ulusal başvuru yapmadan doğrudan Patentin korunacağı ülkelerde Paris Sözleşmesi hükümlerine dayanarak koruma talep edilebilmektedir. Bunun yanında Patent İşbirliği Antlaşması (PCT), koruma talep edilecek ülkelerin seçimi için ek zaman kazanılmasını ve Asya, Avrupa, Amerika gibi farklı bölgelerde başvuru yapılmasını sağlamaktadır. Ayrıca diğer bir yol olan EPC-Avrupa Patent Anlaşması, AB üyesi ülkelerde patent alabilmek için kullanılabilecek toplu başvuru yoludur. Talep edilmesi durumunda PCT başvurusu sonrası da EPC’ye geçiş yapılabilmektedir. Uluslararası patent süreçlerini bünyemizdeki Avrupa Patent Vekilleri ve tecrübeli uzmanlarımızla gerekli devlet desteklerinden faydalanarak yönetmekteyiz