Tasarım İtiraz Süreçleri

İçerik İncelemesi ve Kurum Kararına İtiraz:

Tasarım tescil başvurusu, şekli şartlara uygunluk açısından bir eksik görülmemesi durumunda, içerik yönünden incelenir.

Kurum kısaca tasarım veya ürün tanımına uygun olup olmadığı, kamu düzenine veya genel ahlaka bir aykırılığın var olup olmadığı, tescil izni vermediği işaretlerin uygunsuz kullanımını içerip içermediği, yeni olup olmadığını inceler ve bu incelme sonucunda ya başvuru bir sonraki aşamaya geçer, ya da ret olunur. Re’sen ret kararına itiraz dosyalanması talep edilirse YETKİN PATENT  olarak size itirazın hazırlanması ve dosyalanması, sürecin takibi ve gerekirse kararın yargıya taşınmasına kadar her aşamada destek sağlayabilmekteyiz.