Murat Yıldız 

Murat Yıldız Patent Vekili

Patent ve Faydalı Model başvuru süreçleri, Patentlenebilirlik Ön-araştırması, patent ihlal analizi, hükümsüzlük, TPMK nezdinde itiraz ve iptal işlemleri, Patentleme stratejileri, Faaliyet serbestisi, lisanslama, çalışan/akademisyen buluşları ve Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri için teknik görüş hazırlama süreçlerinde uzmanlığı bulunmaktadır. Çeşitli sektörlerde Mühendislik tecrübesi bulunan Murat Yıldız, 2009 yılından beri Sınai Mülkiyet Alanında çalışmaktadır.