Seda Danacı

Seda DANACI (Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanı) :

Gazi Üniversitesi  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ,  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılından beridir Yetkin Patent ve Danışmanlıkta çalışmakta olup Patent , Coğrafi İşaret alanlarında çalışmalar gerçekleştirmekte ve danışmanlık yapmaktadır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda birçok Ulusal ve Uluslararası toplantı, sempozyum ve eğitime katılmıştır.