Turgay Sağdıç

Turgay SAĞDIÇ Avrupa Patent Vekili, Marka & Patent Vekili, Kurucu Ortak :

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1982 yılından beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

1996 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan ilk Marka ve Patent Vekillik sınavı sonucunda Marka – Patent Vekili ve Avrupa Patent Vekili unvanını almıştır. 1996 Yılında kurulan Yetkin Patent ve Danışmanlık Ltd.Şti. ‘ nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Çeşitli şirketlerde Muhasebe Müdürlüğü, Mali Müşavirlik ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. Kamu İktisadi Teşebbüsünde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Maliye Bakanlığı’nda Taktir Komisyonu Üyeliği, Bilirkişilik yapmıştır. Halen Mali Müşavirlik, Marka ve Patent Vekilliği ve Bağımsız Denetçi mesleklerini yürütmektedir.