Uğur Sağdıç

Uğur Sağdıç (Patent Mühendisi) :

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Petrol Arama sektöründe yatırımcı ve servis sağlayıcı kamu/özel sektör kuruluşlarında Mühendis olarak görev yapmıştır.

2016 yılından beri Yetkin Patent ve Danışmanlıkta Patent Mühendisliği alanında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda birçok Ulusal ve Uluslararası toplantı, sempozyum ve eğitime katılmıştır.