Yetkin Patent olarak INTA’dayız.

INTA, marka sahipleri ve marka profesyonellerinin marka ve ilgili Sınai Haklar konularında güven, ekonomik büyüme ve inovasyon odağındaki bir global birlik olup, tüm dünyada sınai haklar ve marka özelinde gerekli kanunlar ve yönetmeliklerin hazırlanması ve uyumlulaştırılması, marka politikalarının marka hakkının korunmasında efektif hale getirilmesi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalardan birisi de global bilgi birikimi ve expertizin dış görünümü olarak INTA Yıllık Buluşmalarında görülmekte ve bu buluşmalar ile marka profesyonelleri ve marka sahiplerine eşsiz network kurma olasılıkları sunmaktadır.

Marka profesyonelleri ve marka sahipleri ile marka alanındaki en büyük buluşma olan INTA yıllık buluşmalarında bir araya gelmek için, Yetkin Patent & Danışmanlık olarak biz de INTA 2021 Annual Meeting Virtual+’a katılarak, hem ofisimizi hem de Türkiye’deki marka özeli ve sınai mülkiyet genelindeki durumu ve potansiyeli temsil edeceğiz.

INTA 2021 Annual Meeting Virtual+ ile Eğitim, İş Geliştirme ve Komite Toplantıları olmak üzere üç ana başlık üzerinden ilerlenmekte olup, aslının yanına yaklaşamayacak olan özetleri ve detaylar ise şu şekildedir:

2021 yılı sanal INTA buluşması ile eğitimde de sanal sistem üzerinden adımlar atılarak marka profesyonellerine ve marka sahiplerine öne çıkan eğitim oturumları, önemli kapsül bilgiler, atölye çalışmaları, İştişare Çalışmaları olmak üzere kişinin kendi öğrenim deneyimini tasarlamasına izin veren bir yaklaşım benimsenmiştir

Bu eğitimlerin başlıkları ve tarihleri ise şöyledir:

Markalar Yoluyla Daha İyi Bir Toplum Yaratmak—15 Kasım Pazartesi

Bu eğitim programı ile uygulamadaki profesyonellerin, marka stratejileri ve danışmanlığının bir parçası olarak, değişen zamana ayak uydurmaları ve bir marka nezdinde atılan adımlar ve söylenenler ile tüketici güveninin nasıl etkilendiği konusunda fikir edinmeleri, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık ile iyilik yapmanın önemi ve yararı konularını ele almalı sağlanmaktadır.

Markaların İşi—16 Kasım Salı

Markaların tek başına değil, tasarlamadan pazarlamaya kadar uzanan bir ekosistem içerisinde varolduğu ve bu varoluşun büyükten küçüğe, yeniden yerleşiğe kadar tüm aktörlerinin ihtiyaçları ve karşılaştıkları zorlukları anlamanın marka hukukçuları ve uygulayıcıları için önemi üzerinde durulacaktır.

Marka profesyonellerinin uygulamada sadece hukuk ve alan bilgileri değil, aynı zamanda sınai mülkiyetin korunması, marka hakkının ticarileştirilmesi, geleneksel ve geleneksel olmayan medyada markanın etkin kullanımı vb. konularda da bilgi sahibi olma zorunlulukları ya da aşina olmaları gerekmektedir. Inovasyon ve çağa ayak uydurma başlıkları altında, marka profesyonellerin başarılı olmak için gerekenin ne olduğu ve güvenilir bir danışman olmanın sırlarını içeren bir kapsamda eğitim gerçekleşecektir.

Sahtecilikle Mücadele ve İcrası—17 Kasım Çarşamba

Çevrimiçi satışlarının artmasının marka hakkının korunması ve korsana karşı daha etkin mücadele yöntemlerinin dijitalleştirilmesi ihtiyacını da arttırması ile birlikte, marka profesyonelleri için oldukça önem arz eden bu eğitim, marka taklitlerinin önlenmesine uygulamadaki zorlukların, sunulan çözümlerinin işe yararlığı ve de yargının rolü üzerine bir bilgilendirme ve fikir alışverişini içermektedir.

İnovasyon ve IP’nin Geleceği—18 Kasım Perşembe

Son iki yılda küresel bir salgın ve yeni teknolojilerin çoğalmasının oluşturduğu değişen düzende dünya çapında uyum zorlukları ve bir nevi büyüme ağrıları meydana gelmiş olup, marka özelinde bu konuların yansımaları ile marka uzmanlarını birçok yeni soru ve sorun beklemektedir.  Marka nezdinde üretim, pazarlama ve satışta değişen pazara ve yeni teknolojilere hızlı bir uyum sağlama gerekmekte olup, yeni çalışma, iletişim ve etkileşim şekilleri eşliğinde bunun başarılması gerekmektedir. Yeni değişikliklerin marka uzmanlarını ve işletmeleri nasıl etkilediği anlamak üzerine olan bu eğitim ile, piyasanın gelecekteki durumu ile sınai mülkiyetin rolü, bu değişim ile marka danışmanlarının ve marka ofislerinin rollerinin öngörülmesi konularının konuşulacağı bu eğitim ile, marka hukukundaki inovasyona yeni bir nefes getirilecektir.

Bölgesel Güncellemeler—19 Kasım Cuma

Bu eğitim ile uygulamadaki marka vekilleri, avukatları ve diğer ilgilerin piyasadaki farklılık, marka hakkı ve tamamlayıcı sınai mülkiyet hakları, farklı bölgelerdeki marka sahiplerinin o bölgeye özel karşılaştığı sorunları fark etmelerini ve anlamalarını daha efektif sağlamak için, piyasa farklılıkları ve her bir çevredeki yasa ve uygulama durumlarını anlamaları hedeflemektedir.

Aynı zamanda, Komite Toplantıları ile INTA bünyesindeki Savunuculuk, İletişim ve Kaynaklar Grupları altındaki 35 Komite 2020 ve 2021’de yalnızca sanal toplantılar yoluyla elde ettiği inanılmaz adımları kutlayacaklar ve yeni atılacak adımları konuşacaklardır.

İş Geliştirme için, Marka Profesyonelleri ve Marka Sahiplerini 15 – 19 Kasım 2021 tarihleri öncesinde, toplantılar sırasında ve sonrasında birçok yenilikçi İş Geliştirme fırsatı beklemekte olup, marka profesyonellerinin küresel ağlarını geliştirmeleri hedeflenmektedir.

INTA 2021 Annual Meeting Virtual+ ile hem alan bilgisini geliştirmek ve yeni gelişmeler hakkında bilgi edinip fikir alışverişinde bulunmak, hem de birçok marka profesyonelleri ve işletme sahipleri ile buluşmak ve bağlantı kurmak için, yılın en büyük marka toplantısında biz de Yetkin Patent ve Danışmanlık olarak yerimizi alacağız.