Uzmanlarımız

Turgay SAĞDIÇ Avrupa Patent Vekili, Marka & Patent Vekili, Kurucu Ortak :

Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden mezun olmuştur. 1982 yılından beri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.

1996 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan ilk Marka ve Patent Vekillik sınavı sonucunda Marka – Patent Vekili ve Avrupa Patent Vekili unvanını almıştır. 1996 Yılında kurulan Yetkin Patent ve Danışmanlık Ltd.Şti. ‘ nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Çeşitli şirketlerde Muhasebe Müdürlüğü, Mali Müşavirlik ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür. Kamu İktisadi Teşebbüsünde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Maliye Bakanlığı’nda Taktir Komisyonu Üyeliği, Bilirkişilik yapmıştır. Halen Mali Müşavirlik, Marka ve Patent Vekilliği ve Bağımsız Denetçi mesleklerini yürütmektedir.

Belgin SAĞDIÇ (Marka & Patent Vekili) Yönetici Ortak, Genel Müdür :

1982 Yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümünden mezun olmuştur. Kamuda çeşitli kurumlardaki görevlerden sonra 2005 Yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığından uzman olarak emekli olmuştur. 2005 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan Marka ve Patent Vekillik sınavı sonucunda Marka ve Patent Vekili unvanını almıştır. Bu tarihten itibaren 1996 Yılında kurulmuş olan  Yetkin Patent ve Danışmanlık Ltd.Şti. Ortağı ve Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmektedir.

Patent ve Marka Vekilleri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, TOBB Türkiye Marka ve Patent Vekilleri Meclis Üyesi Ankara Ticaret Odası Meclis Üyeliği görevleri de bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası Sınai Mülkiyet Hakları konusundaki toplantılarda mevzuatın yapılandırılması konusunda katkı sağlamıştır. 2011 yılından beridir Patent ve Marka Vekilleri Derneği tarafından vekillik sınavı öncesinde düzenlenen Sınav Hazırlık Eğitimlerinin düzenleyicileri ve eğitmenleri arasında yer almaktadır.

Demet YAVAŞ (Marka & Patent Vekili) Direktör Marka, Patent, Tasarım :

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi işletme bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur.

2000 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılan sınavını kazanarak Marka Vekili,  2002 yılında ise Patent Vekili Unvanlarını kazanmıştır. 2008 yılından beridir Yetkin Patent Ofisi’nde çalışmakta olup Ulusal ve uluslararası Marka Tescil süreçleri konularında danışmanlık ve eğitmenlik yapmaktadır. 2014-2017 yılları arasında  Marka ve Patent Vekilleri Derneği Denetim Kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda birçok Ulusal ve Uluslararası toplantı, sempozyum ve eğitime katılmıştır.

Uğur Sağdıç (Patent Mühendisi) :

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Petrol Arama sektöründe yatırımcı ve servis sağlayıcı kamu/özel sektör kuruluşlarında Mühendis olarak görev yapmıştır.

2016 yılından beri Yetkin Patent ve Danışmanlıkta Patent Mühendisliği alanında çalışmalar gerçekleştirmektedir. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda birçok Ulusal ve Uluslararası toplantı, sempozyum ve eğitime katılmıştır.

Dilruba KOÇAR (Avukat) Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanı :

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2019 yılında mezun olmuştur.  Mezun olduktan sonra çeşitli marka davalarının görüldüğü hukuk büroları ve de marka ofislerinde hem idari hem de yargı süreçlerinde görev almıştır.

2021 yılından itibaren Yetkin Patent & Danışmanlık bünyesinde sınai haklar konusunda danışmanlık vermekte ve fikri ve sınai haklar mahkemeleri nezdinde müvekkilleri temsil edebilmektedir.  Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda birçok Ulusal ve Uluslararası toplantı, sempozyum ve eğitime katılmıştır.

Seda DANACI (Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanı) :

Gazi Üniversitesi  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi ,  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olmuştur. 2015 yılından beridir Yetkin Patent ve Danışmanlıkta çalışmakta olup Patent , Coğrafi İşaret alanlarında çalışmalar gerçekleştirmekte ve danışmanlık yapmaktadır. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda birçok Ulusal ve Uluslararası toplantı, sempozyum ve eğitime katılmıştır.