Tasarım Danışmanlık Süreçleri

Tasarım Şekli İnceleme Sürecinde Danışmanlık:

Şekli inceleme, başvurunuzun yapılmasından  sonra gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir. Tasarım tescil başvurularının şekli eksiklik içermesi durumunda Kurum, başvuru sahibine veya vekiline bu eksiklerin giderilmesi için süre tanımaktadır. Şekli eksikliğin süresi içerisinde giderilmemesi halinde tasarım tescil başvurusu yapılmamış sayılacağından, tasarım başvurunuzun takibi hayati önem arz etmektedir.

Tasarım Yayım Erteleme Talebi:

Başvuruyla birlikte başvuru sahibi, başvuru veya varsa rüçhan tarihinden başlamak üzere otuz ay süreyle yayım erteleme talebinde bulunabilir. Bu talep ile amaçlanan tasarımlara ait görsel anlatımların otuz ay süreyle kamu incelemesine kapalı tutularak, söz konusu süre bitiminde Bültende yayımlanmasıdır.

Tasarım Tescili Süreç Takibi: YETKİN PATENT olarak tasarımınızın başvurudan tescile kadar olan süre içerisinde takibini en iyi şekilde üstlenebilmekteyiz. Bu süreç  ülkemizde  genel olarak şekli inceleme, yenilik incelemesi, yayım, itiraz ve belgelendirme olarak beş ana işlem sürecinden oluşmaktadır.

Tasarım Siciline Kayıt ve Yayımlama:

Şekli eksiklik içermeyen ya da şekli eksikliği süresi içerisinde tamamlanan ve içerik yönünden uygun bulunan tasarım tescil başvuruları Tasarım Siciline kaydedilir ve ilgili ilk Bültende yayımlanır. Yayınlanan bir tasarımın yeni olmaması ya da sizin haklarınızı zedeleyecek şekilde benzer olması durumunda yayına itiraz etmek isterseniz, itiraz dilekçenizin hazırlanması ve sürecin takibinde sizlere yardımcı olabilmekteyiz.