Patent Analiz Süreçleri

Patent Analizi

Patent Veri Analizi, AR-GE sürecine ne kadar erken dâhil edilebilirse, sürecin sonunda ortaya çıkan ürün veya yöntemin ticari ve teknolojik değeri o kadar olumlu yönde etkilenecektir. Dünya’da yayınlanan patent dokümanlarının sürekli takibi, teknik ve hukuki uzmanlığın birlikte kullanılmasını gerektiren ayrıca doküman sayısı nedeniyle ileri veri işleme teknolojilerinin de dâhil olduğu bir süreç gerektirmektedir. Veri işleme sistemleri, teknik ve hukuki uzmanlığın katılmasıyla karar süreçlerinde kullanabilir bilgi haline getirilebilmektedir. Düzenli veri analizi çalışmaları, Dünya’da inovasyonda başı çeken firmalar arasında yaygın olarak kullanılmakta ve ticarileşme potansiyeli daha yüksek çalışmalar yapmalarını sağlamaktadır.

Patent Geçerlilik Analizi

Sunmak istediğiniz ürün ve hizmetlerinizle ilgili size herhangi bir ülkede size engel olabilecek patent engellerinin nasıl aşılabileceği ile ilgili analiz çalışmasıdır.

Patent Haritalama

Teknolojik sınıflandırma, teknolojiler arası atıf, lisans ve dava verileri ile komşu teknolojiler arası yakınsamalar ve hangi rakiplerin daha etkin olduğu en erken şekilde patent verisinden görülebilmektedir. Piyasa verisinden yeterli düzeyle analizin yapılamadığı gelişmekte olan teknolojilerde patent verisi önemli öngörüler sunabilmektedir.

Faaliyet Serbestisi Çalışması

Ürün ve hizmetlerinizi sunmak istediğiniz ülkelerde size engel olabilecek patentlerin saptanmasıdır.