Hizmetlerimiz

Patent ve Faydalı Model

Coğrafi konumu, üretim ve AR-GE kapasitesi nedeniyle dünyanın en önemli üretim merkezlerinden birisi haline gelen Türkiye’de Patent mevzuatı 10 Ekim 2017 Avrupa mevzuatına uyum sağlayacak yönde değişmiş olup, şu anda 6769 sayılı SMK hükümleri çerçevesinde yer almaktadır. 

Türkiye’de Patent ve Faydalı Model Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

  • Patent belgesi alabilmek için yenilik ve buluş basamağı kriteri aranırken, faydalı model belgesi için yalnızca yenilik kriteri aranmaktadır.
  • Patent, Kimya, eczacılık, biyoteknoloji alanındaki yöntemler patent konusu olabilir ancak faydalı model konusu olamazlar.
  • Yöntemler patent konusu olabilirken, faydalı model konusu olamazlar.
  • Patent’ten farklı olarak Faydalı model belgesi alma sürecinde kurum incelemesi bulunmamaktadır. Faydalı model için kurum yalnızca yenilik araştırması yapmaktadır.

Marka

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla, kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.

Tasarım

Serbest rekabet piyasasında, aynı sektörde faaliyet gösteren firmalar için müşteri tercihlerinin kendi ürünlerinde yoğunlaşmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri de tasarımdır. Özellikle kalite ve teknik açıdan müşterilere aynı faydayı sağlayan ürünlerde tasarım, çoğu zaman en belirleyici faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

Coğrafi İşaret ve Geleneksel ürün adı koruması, kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel yöntemler ile üretilmiş  ürünün özelliklerinin, üretim yöntemlerini koruyarak ticarileşmesini ve gelecek nesillere ulaştırılmasını garanti altına alınmasının bir yoludur.

Ticaret ve Sanayi Odaları, İl Özel İdareleri, Bölgesel Kalkınma Dernekleri, Üretici Birlikleri, Belediye veya Tarım Kooperatifleri vb. olarak bölgeniz ile ünlenmiş ürünleriniz için koruma elde edebilirsiniz.

328
Patent Başvurusu
You every can’t thing seed subdue subdue light female.
25 +
Yıllık Tecrübe
Called a fly, behold seasons meat which stars bring fruit.
98 %
Başarı Oranı
Image isn’t that give appear made us you’re yielding.
2 k
Marka Danışmanlığı ve Tescili
Fruit deep first cattle set fourth without and day subdue.

İhtiyacınız Olan Herşey
Marka Sahibinin El Kitabında!

Binlerce markanın mülkiyetini ve değerini kazanmasını sağlamış bir takım tarafında bir araya getirilmiştir. Bu benzersiz e-book sayesinde değerli markaların kullandığı temel stratejiler en ince ayrıntısına kadar verilmiştir. Size kalan indirip bu eşsiz içerikleri hemen okumak olacaktır.