Patent ve Faydalı Model Nedir?

Patent Nedir?

Coğrafi konumu, üretim ve AR-GE kapasitesi nedeniyle dünyanın en önemli üretim merkezlerinden birisi haline gelen Türkiye’de Patent mevzuatı 10 Ekim 2017 Avrupa mevzuatına uyum sağlayacak yönde değişmiş olup, şu anda 6769 sayılı SMK hükümleri çerçevesinde yer almaktadır. Patent size buluşunuzu üretme, kullanma veya satma eylemlerini gerçekleştirmede tescil edildiği ülke sınırları içerisinde belirli bir süre tekel hakkı sağlamaktadır. Ayrıca, diğer firmalara patent sahibinin belirdeği koşullarda patent kullanım hakkı verilerek lisans geliri elde edilebilmektedir. Bir buluşun patent alabilmesi için belirli kriterleri sağlaması gerekir.

Buluşunuzu Faydalı Model başvurusu yaparak da korumayı tercih edilebilirsiniz. Patent, ek şartlar gerektirmesinin yanında, daha maliyetli ve uzun bir süreçtir. Buluşunuzun konusu elverişli ise daha kısa koruma süresi hedefleyerek veya kısa sürede hukuki süreç başlatabilmek için Faydalı Model korumasını tercih edebilirsiniz. Konusu elverdiği ölçüde her Patent başvurusu, Faydalı Model başvurusuna dönüşebilir ancak tersi her zaman söz konusu olmamaktadır.

Türkiye’de Patent ve Faydalı Model Arasındaki Temel Farklar Nelerdir?

Her iki koruma hakkında benzer olan yanlar olduğu gibi, ayrıştıkları noktalar da mevcuttur. Bunların başlıcaları ise;

  • Patent belgesi alabilmek için yenilik ve buluş basamağı kriteri aranırken, faydalı model belgesi için yalnızca yenilik kriteri aranmaktadır.
  • Yöntemler patent konusu olabilirken, faydalı model konusu olamazlar.
  • Patent, Kimya, eczacılık, biyoteknoloji alanındaki yöntemler patent konusu olabilir ancak faydalı model konusu olamazlar.
  • Patent’ten farklı olarak Faydalı model belgesi alma sürecinde kurum incelemesi bulunmamaktadır. Faydalı model için kurum yalnızca yenilik araştırması yapmaktadır.
  • Patent en fazla 20 yıl süreyle korunabilirken, faydalı modelde bu süre 10 yıldır.