Tasarım Tescil Süreci

Tasarım Başvuru Süreci

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder.

Birleşik ürün, sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen parçalardan oluşan üründür.

Tasarım; 6769 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması hâlinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâlinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur.

Tasarımı kısaca bir ürünün dış görüntüsü olarak tanımlayabiliriz.

Kümülatif koruma mümkündür. Yani bir ürün hem patent, hem de tasarım olarak korunabilmektedir. Multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşma ve farklı sistemlerin gerektirdiği başvuru evrakların hazırlanması ve süreçlerin koordine edilmesinde sizlere hizmet sunabilmekteyiz.

Tasarımın korunabilmesi için iki testten geçmesi gerekir:

  • YENİLİK TESTİ
  • AYIRT EDİCİLİK TESTİ

Yenilik Testi: 6769 Sayılı Kanunda belirlendiği şekilde, bir tasarımın yeni olabilmesi için aha önce dünyada sunulmamış olması gerekmektedir. Buna “dünya çapında yenilik” denilmektedir. Bu mutlak yenilik tüm zamanlar ve coğrafyayı kapsamaktadır.

Rüçhan tarihi ise, uluslararası olarak tescil edilen bir tasarımın ilk başvuru tarihini daha önceden tescil edildiği tarihteki ülkedeki tarihi esas alınmasıdır.

Tescilsiz koruma için gerekli olan kamuya sunmaktır. Tescil ettirmeden kullanmak da bazı sektörlerde avantajlı bir strateji olabilmektedir. Tescilsiz tasarım, yalnızca üç yıllık koruma sağlamaktadır.

Tasarım hukukunda sadece görünen tasarımlar korunmaktadır.

Ayırt Edicilik Testi: Yine 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda belirlenmiştir. Ürünlerin farklı olup olmadığı bilgilenmiş kullanıcı açısından yapılan değerlendirme ile bulunmaktadır. Bu değerlendirmenin dört ölçütü şu şekildedir:

  • Bilgilenmiş kullanıcı açısından kıyaslama
  • Genel izlenim açısından kıyaslama
  • Seçenek özgürlüğünün derecesi olan objektif ölçüt açısından kıyaslama
  • Tasarımcı için asıl olan seçenek özgürlüğü açısından kıyaslama

Tasarım Belgelendirme:

Üç aylık yasal itiraz süresi içerisinde tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması ya da yapılan itirazlar neticesinde alınan Kurul kararının “tescilin devamı” ya da “kısmen devamı” şeklinde olması durumunda tasarım tescil belgesi hazırlanır ve başvuru sahibine ya da vekiline gönderilir. Belgelendirme aşamasının da takibinde YETKİN PATENT olarak hizmet vermekteyiz.

Tasarım Devir ve Lisans İşlemleri

Gayri maddi duran varlıklar olan Tasarımlar devredilebilir veya inhisari/inhisari olmayan şekilde lisanslanabilir. Bu yolla kullanım hakkı vererek tasarım başvurusu ile gelir elde edilebilmektedir.