Tasarım Tescil Süreci

Hizmetlerimiz

Tasarım Başvuru Süreci 

Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

Ürün, bilgisayar programları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra birleşik bir ürün veya bu ürünü oluşturan parçaları, ambalaj gibi nesneleri, birden çok nesnenin bir arada algılanan sunumlarını, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri ifade eder.

Birleşik ürün, sökülüp takılma yoluyla değiştirilebilen veya yenilenebilen parçalardan oluşan üründür.

Tasarım; 6769 Sayılı Kanun hükümleri uyarınca tescil edilmiş olması hâlinde tescilli tasarım, ilk kez Türkiye’de kamuya sunulmuş olması hâlinde ise tescilsiz tasarım olarak korunur.

Tasarımı kısaca bir ürünün dış görüntüsü olarak tanımlayabiliriz.

Kümülatif koruma mümkündür. Yani bir ürün hem patent, hem de tasarım olarak korunabilmektedir. Multidisipliner bir bakış açısıyla yaklaşma ve farklı sistemlerin gerektirdiği başvuru evrakların hazırlanması ve süreçlerin koordine edilmesinde sizlere hizmet sunabilmekteyiz.

Tasarımın korunabilmesi için iki testten geçmesi gerekir:

Yenilik Testi: 6769 Sayılı Kanunda belirlendiği şekilde, bir tasarımın yeni olabilmesi için aha önce dünyada sunulmamış olması gerekmektedir. Buna “dünya çapında yenilik” denilmektedir. Bu mutlak yenilik tüm zamanlar ve coğrafyayı kapsamaktadır.

Rüçhan tarihi ise, uluslararası olarak tescil edilen bir tasarımın ilk başvuru tarihini daha önceden tescil edildiği tarihteki ülkedeki tarihi esas alınmasıdır.

Tescilsiz koruma için gerekli olan kamuya sunmaktır. Tescil ettirmeden kullanmak da bazı sektörlerde avantajlı bir strateji olabilmektedir. Tescilsiz tasarım, yalnızca üç yıllık koruma sağlamaktadır.

Tasarım hukukunda sadece görünen tasarımlar korunmaktadır.

Ayırt Edicilik Testi: Yine 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda belirlenmiştir. Ürünlerin farklı olup olmadığı bilgilenmiş kullanıcı açısından yapılan değerlendirme ile bulunmaktadır. Bu değerlendirmenin dört ölçütü şu şekildedir:

 • Bilgilenmiş kullanıcı açısından kıyaslama
 • Genel izlenim açısından kıyaslama
 • Seçenek özgürlüğünün derecesi olan objektif ölçüt açısından kıyaslama
 • Tasarımcı için asıl olan seçenek özgürlüğü açısından kıyaslama

Tasarım Belgelendirme:  

Üç aylık yasal itiraz süresi içerisinde tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması ya da yapılan itirazlar neticesinde alınan Kurul kararının “tescilin devamı” ya da “kısmen devamı” şeklinde olması durumunda tasarım tescil belgesi hazırlanır ve başvuru sahibine ya da vekiline gönderilir. Belgelendirme aşamasının da takibinde YETKİN PATENT olarak hizmet vermekteyiz.

Tasarım Devir ve Lisans İşlemleri  

Gayri maddi duran varlıklar olan Tasarımlar devredilebilir veya inhisari/inhisari olmayan şekilde lisanslanabilir. Bu yolla kullanım hakkı vererek tasarım başvurusu ile gelir elde edilebilmektedir.

Hızlı Danışmanlık ve Sorgulama

  Ekibimiz ortalama 1 iş günü içerisinde sizlere dönüş sağlayacaktır.

  Tasarım Tescil Süreci

  Tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümüdür.

  Tasarım İtiraz Süreçleri

  Tasarım tescil başvurusu, şekli şartlara uygunluk açısından bir eksik görülmemesi durumunda, içerik yönünden incelenir.

  Tasarım Hukuki İşlemler

  Tasarımınızın taklitlere karşı hukuki olarak korunması için, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemeleri’nde Tasarım Hükümsüzlüğü / Tasarım Tecavüzü Önleme davaları...

  Tasarım Danışmanlık Süreçleri

  Şekli inceleme, başvurunuzun yapılmasından  sonra gerekli evrakların başvuruda sunulup sunulmadığı, sunulmuş ise bu evrakların ilgili Yönetmelik maddelerinde açıkça ifade edilen nitelikte olup olmadığının incelenmesidir.

  Tasarım Eğitimi

  Şirketinizin her biriminin Sınai Mülkiyet Haklarınızın korunmasında aktif rolünü sağlamak ve efektif hale getirmek amacıyla Sınai Haklar konusunda eğitimlerimiz mevcuttur.

  Pick a plan that’s right
  for you

  Waters his moveth seasons over Created appear greater dry air. Cattle set it night let i fruitful make our appear.

  Free

  Can't good light moved

  $ 0 / mo
  • Constant desire renewal
  • Very great whose
  • Of there whales very fly

  Premium

  Fourth divide were

  $ 39 / mo
  • Constant desire renewal
  • Very great whose
  • Of there whales very fly
  Want to get a free consultation? Contact us.

  İhtiyacınız Olan Herşey
  Marka Sahibinin El Kitabında!

  Binlerce markanın mülkiyetini ve değerini kazanmasını sağlamış bir takım tarafında bir araya getirilmiştir. Bu benzersiz e-book sayesinde değerli markaların kullandığı temel stratejiler en ince ayrıntısına kadar verilmiştir. Size kalan indirip bu eşsiz içerikleri hemen okumak olacaktır.