Patent ve Faydalı Modele Dayalı Vergi İstisnaları Dökümanı

Patent ve Faydalı Modele Dayalı Vergi İstisnaları Dökümanı

Bu belgede

  • Kurumlar Vergisi istisnasından faydalanmak için Patent ve Faydalı Model belgesi ile korunan buluşun sahip olması gereken özellikler,
  • İstisnalardan faydalanmak için aranan şartlar ve
  • Uygulama adımları detayları ile yer almaktadır

Dokümanı İndirin