Türkpatent 2022 Yeni Harçlar Hakkında

Patent ve marka tescillerinin başvuruları yapılırken bir takım kurum ve kuruluşlara ücret ödemesi yapılması gerekmektedir. Firmalardan ve buluş sahiplerinden sıklıkla gelen sorulardan biri de patent ve marka tescil resmi ücretleridir.

E-Devlet üzerinden yapılan patent ve faydalı model başvuru ücretleri, marka tescil ücreti, tasarım tescil başvuru ücreti, coğrafi işaret ve geleneksel ürün başvuru ücretleri her yıl değişmektedir. O yıl için geçerli olacak patent yıllık ücretleri, her yılbaşında Resmi Gazete’de yayınlanan ücret tarifesine ilişkin tebliğ ile yeniden düzenlenmektedir.

Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliğ 01.01.2022 tarihinde açıklanmıştır. Buna göre 31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’nin 5. Mükerrer sayısında ve TÜRKPATENT’in resmi web sitesinde yayımlanmıştır.

Patent İşlem Ücretleri

Hesap Kodları Hizmetin Türü 2022 İşlem Ücretleri (TL)
1.01.01 Patent Başvuru Ücreti 75
1.01.02 Rüçhan Hakkı Talebi Ücreti (Her Bir Rüçhan İçin) 160
1.01.03 Avrupa Patentinin İtiraz veya Kısıtlama İşlemi Sonucu Değişen Fasikül Yayım Ücreti 1.935
1.01.04 Avrupa Patent Başvurusunun veya Avrupa Patentinin Düzeltilmiş Türkçe Çevirisinin Yayım Ücreti 1.470
1.01.06 Ek Süre Talebi Ücreti 170
1.01.07 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 400
1.01.08 Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 540
1.01.09 Ek Patent Belgesi Düzenleme Ücreti 540
1.01.10 Devir İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 905
1.01.11 Lisans İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 360
1.01.12 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 930
1.01.13 Lisans Verme Teklifi Kayıt ve Yayım Ücreti 50
1.01.14 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 905
1.01.15 Rehin/Teminat İşlemi Kayıt ve Yayım Ücreti 905
1.01.17 Patent Belgesi Onaylı Sureti Düzenleme Ücreti 410
1.01.18 Patent Dosyası Yerinde İnceleme Ücreti 30
1.01.19 Patent Başvurusunun Faydalı Model  Başvurusuna Değiştirilmesi Talebi Ücreti 95
1.01.20 Mücbir Sebep Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %50’si
1.01.21 Vadesinde Ödenmeyen Yıllık Ücret Ödenmesi gereken yıllık ücret + (Ödenmesi gereken yıllık ücret – harç)ın %25’i
1.01.22 2.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 530
1.01.23 3.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 540
1.01.24 4.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 640
1.01.25 5.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 950
1.01.26 6.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.080
1.01.27 7.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.205
1.01.28 8.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.350
1.01.29 9.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.470
1.01.30 10.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.610
1.01.31 11.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 1.830
1.01.32 12.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.130
1.01.33 13.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.460
1.01.34 14.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 2.785
1.01.35 15.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 3.210
1.01.36 16.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 3.510
1.01.37 17.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 3.900
1.01.38 18.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 4.170
1.01.39 19.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 4.400
1.01.40 20.Yıl Sicil Kayıt Ücreti 4.590
1.01.41 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren  Başvurunun Ücreti 3.020
1.01.42 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Ulusal Aşamaya Giren Başvurunun Yapılması İçin Ek Süre Ücreti 1.530
1.01.43 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Kabul Ofisi Olarak Yapılan  Başvurular İçin Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti  30 CHF
1.01.44 Avrupa Patenti Başvurusu İstemlerinin Yayım Ücreti 2.895
1.01.45 Avrupa Patenti Fasikül Yayım Ücreti 4.640
1.01.46 Avrupa Patenti Fasikülü Türkçe Çevirisi İçin Ek Süre Ücreti 2.625
1.01.47 Patent İşbirliği Antlaşması Kapsamında Başvuru Yapma Hakkının Tesisi İçin Verilen  Ek Süre Ücreti (33 Aydan Sonra Ulusal Safhaya Giren Başvurular İçin) 5.205
1.01.48 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 540
1.01.49 Araştırma Raporu Düzenlenmesi Ücreti (1.01.48 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 1.100
1.01.50 İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti (Gerçek Kişiler İçin 10, Üniversiteler İçin 100 Başvuruya Kadar) 540
1.01.51 İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti  (1.01.50 Sayılı Satır Haricindeki Başvurular İçin) 1.100
1.01.54 2. ve 3. İnceleme Raporu Düzenlenmesi Ücreti 540
1.01.56 Faydalı Model Başvurusunun Patent Başvurusuna  Dönüştürülmesi Talebi için Araştırma Ücreti 670
1.01.57 Hakların Yeniden Tesisi Ücreti 3.550
1.01.58 İşlemlerin Devam Ettirilmesi Ücreti 890
1.01.59 Yıllık Ücret İçin Telafi Ücreti Ödenmesi gereken yıllık ücretin 1,5 katı
1.01.60 Yayımlanmış Patent Başvuruları veya Patentler için Sicil Sureti Ücreti 70

Marka İşlem Ücretleri

Hesap Kodları Hizmetin Türü 2022 İşlem Ücretleri (TL)
2.01.01 Tek Sınıflı Marka Başvuru Ücreti 380
2.01.02 Marka Başvurusu Ek Sınıf Ücreti 380
2.01.03 Marka Tescil Ücreti 1.020
2.01.04 Marka Tescil Belgesi Sureti  Düzenleme Ücreti 390
2.01.05 Marka Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 390
2.01.06 Devir-Kısmi Devir İşlemi Kayıt Ücreti 905
2.01.07 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 930
2.01.08 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 905
2.01.09 Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 1.330
2.01.10 Rehin İşlemi Kayıt Ücreti 905
2.01.14 Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 420
2.01.15 Sınıflandırma Listesi Düzenleme Ücreti 265
2.01.16 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 420
2.01.17 Yayımlanan Marka Başvurularına İtiraz Ücreti 250
2.01.18 Marka Bilgilerine İlişkin Resmi Yazı Düzenleme Ücreti 60
2.01.19 Madrid Protokolü Uyarınca Uluslararası Marka Başvurusunun WIPO’ya Bildirilmesi Ücreti 600
2.01.20 Madrid Protokolü Uyarınca Sonraki Belirleme ve Diğer Taleplerin WIPO ya Bildirilmesi Ücreti 350
2.01.21 Madrid Protokolü Uyarınca Yer Değiştirme ve Dönüştürme Ücreti 350
2.01.22 Marka Başvurusu Bölünme Ücreti 890
2.01.23 Marka Yenileme Ücreti 1.280
2.01.24 Koruma Süresi Sona Eren Marka Yenileme Ücreti 2.505
2.01.25 Marka Kısmi Yenileme Ücreti 1.280
2.01.26 Koruma Süresi Sona Eren Markanın Kısmi Yenileme Ücreti 2.505
2.01.27 Tanınmışlık Tespiti Talebi İnceleme Ücreti 7.520

Tasarım İşlem Ücretleri

Hesap Kodları Hizmetin Türü 2022 İşlem Ücretleri (TL)
4.01.01 Tasarım Tescil Başvuru Ücreti 270
4.01.02 İlave Her Tasarım İçin Tasarım Tescil Başvuru Ücreti 120
4.01.03 Yayım Ücreti ( Her bir 8 x 8 cm.Alan İçin) 60
4.01.04 Yayım Erteleme Talebi Ücreti  (Her Bir Tasarım İçin) 60
4.01.05 Yenileme Başvuru Ücreti  (Tek Tasarım İçin) 820
4.01.06 Yenileme Başvuru Ücreti  (İlave Her Bir Tasarım İçin) 110
4.01.07 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti  (Tek Tasarım İçin) 1.570
4.01.08 6 Ay Süre Uzatımı ile Yenileme Başvuru Ücreti (İlave Her Bir Tasarım İçin) 200
4.01.09 Devir İşlemi Kayıt Ücreti 905
4.01.10 Lisans Kayıt ve Lisans Yenileme Ücreti 1.290
4.01.11 Miras Yoluyla İntikal İşlemi Kayıt Ücreti 905
4.01.12 Rehin İşlemleri Kayıt ve Yayım Ücreti 905
4.01.14 Birleşme, Bölünme veya Ayni Sermaye Koyma Borcu Gibi Yapısal Değişikliklere İlişkin İşlem Ücreti 930
4.01.15 Rüçhan Hakkı Kayıt Ücreti 420
4.01.16 Tescil Belgesi Sureti veya Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 360
4.01.17 Rüçhan Hakkı Belgesi Düzenleme Ücreti 400

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı İşlem Ücretleri

Hesap Kodları Hizmetin Türü 2022 İşlem Ücretleri (TL)
3.01.01 Coğrafi İşaret Başvuru Ücreti 65
3.01.02 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti 120
3.01.03 Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 120
3.01.04 Coğrafi İşaret Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 120
3.01.05 Coğrafi İşaretin Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti 60
3.01.06 Coğrafi İşaret Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti 60
3.01.07 Coğrafi İşaret İtiraz İnceleme Ücreti 220
3.02.01 Geleneksel Ürün Adı Başvuru Ücreti 65
3.02.02 Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Düzenleme ve Sicil Kayıt Ücreti 120
3.02.03 Geleneksel Ürün Adı Tescil Belgesi Sureti Düzenleme Ücreti 120
3.02.04 Geleneksel Ürün Adı Sicil Sureti Düzenleme Ücreti 120
3.02.05 Geleneksel Ürün Adının Tescile Konu Özelliklerinde Değişiklik Talebi Ücreti 60
3.02.06 Geleneksel Ürün Adı Başvurusu Yapan veya Tescil Ettirende Değişiklik Talebi Ücreti 60
 

Yeniden İnceleme ve Değerlendirme İşlem Ücretleri

Hesap Kodları Hizmetin Türü 2022 İşlem Ücretleri (TL)
5.01.01 Marka Karara İtiraz Ücreti 580
5.01.02 Coğrafi İşaret Karara İtiraz Ücreti 220
5.01.03 Coğrafi İşaret Yayıma İtiraz Ücreti 220
5.01.04 Geleneksel Ürün Adı Karara İtiraz Ücreti 220
5.01.05 Geleneksel Ürün Adı Yayıma İtiraz Ücreti 220
5.01.06 Tasarım Tescili Yayıma İtiraz Ücreti (Her bir tasarım için) 70
5.01.07 Patent Verilmesi Kararı Yayıma İtiraz Ücreti 1.100
5.01.08 Entegre Devre Topografyası Karara İtiraz Ücreti 1.130