Marka Başvurusunda Ön Araştırma ve Marka Ömrü Boyunca Takip/İzleme

Marka, işletmeniz aracılığıyla ortaya çıkarılan tüm ürün ve hizmetlerin benzer üretimleri yapan diğer işletmelerden ayrışmasını sağlayan; kişi adları da dahil olmak üzere kelime, şekil, harf, sembol, ambalaj tasarımları gibi görüntülenebilen veya benzer şekilde ifade edilebilen her türlü işareti kapsayan kavramdır.

Marka oluşturma sürecinde yukarıdaki tanım doğrultusunda hareket edilse bile, markanızın tanınması ve üretimlerinizin korunması için markayı tescil ettirmeniz gerekmektedir.

Bu aşamada, markalar marka sahipleri tarafından bireysel başvurular ile de tescil sürecine başlatılabilir. Ancak, bu sürece başlamak tescilin gerçekleşeceğine dair bir garanti anlamına gelmemektedir.

Marka tescilini garantilemek, markayı oluşturmadan önce yapılacak bir takım ön araştırma ve hazırlıklarla daha mümkün hale gelebilir. Bunu marka vekilleri ile ilerlendiğinde daha rahat ilerleyebilecek bir yol olarak görmek yanlış olmayacaktır.

Marka tescili başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Bu noktada, tescil sürecinde 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu baz alınır. Kanunun maddelerine uygun hareket etmek, tescil sürecinde tıkanmaların önüne geçebilir. Bunun için ise, markaya dair ön araştırma süreçlerinin titizlikle yönetilmesi gerekmektedir.

Ön Araştırma Neden Önemlidir?

Marka tescil başvurusu sonucunda ret kararının çıkmaması için;

  • Logoda kullanılan işaretlerin ayırt edici nitelikte olduğundan emin olunmalıdır. Bu da, önemli bir arşiv taraması anlamına gelebilir.
  • Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler kullanılmadığından emin olunmalıdır. Bu da ön araştırmayı olmazsa olmaz kılan kriterlerin başında gelmektedir. Çoğunlukla internetten yapılan genel araştırmalar yeterli olmayabilir. Profesyonel bir araştırmanın gerekliliği bu noktada devreye girer.
  • Sektörde herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler kullanılmadığından emin olmak gereklidir. Bu da ön araştırma sürecinin kıymetini artırmaktadır.
  • Üretilen malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asıl değerini veren şekil ya da başka bir özelliğini içeren işaretler kullanılmadığından emin olunmalıdır.

Bireysel olarak hazırlanan başvuru dosyalarında, herhangi bir detayın atlanmadığına emin olmak zorlayıcı olabilir. Yetkin Patent ofisinde, marka tescil başvurusu aşamasına geçmeden önce, markanın tescil edilebilir özellikte olduğundan emin olana kadar inceleme, araştırma ve gereken durumlarda belirli değişikliklerin yapılması için görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

Marka başvuruları sonucu tescil kararı sonrasında bir diğer çok önemli aşamayı Marka Takip-İzleme oluşturmaktadır. Ayda iki kez yayınlanan marka bültenlerinin her yayınında yayınlanan ortalama beş bin markanın içinde, markamızla benzer özellikleri taşıyanları yazılım desteği ile ayıklıyor, kritik alanda kalanları müvekkillerimizde paylaşarak sürece doğru zamanda müdahale edebiliyoruz. Kritik alan, tüketicinin gözünde benzerlik, anlam, dil gibi birden fazla kriterin birlikte ele alınması ile ortaya çıkmaktadır.

Çok fazla veriyi içeren bu süreçte yapay zeka destekli yazılımlar kullanarak ilerlememiz sayesinde, sonuçları puanlayarak müvekkillerimizi başarıyla sonuçlanacak itiraz fırsatlarına dair bilgilendirebiliyoruz. Önerilerimizin dikkate alındığı durumlarda, markanın kendi faaliyet alanında tüketici gözündeki özgünlüğü ciddi oranda artabiliyor ve marka değeri yükselebiliyor.

Marka takibinin bir diğer önemli noktası ise, yayınlanan rakip markanın 2 ay süresince itirazlara açık ve iptale uygun durumda olmasıdır. Sürekli takibin en önemli avantajı, önceden tüm önlemleri almış durumda olmaktır. Sürekli takibin yapılmadığı durumlarda, sektörde karışıklığa yol açabilecek markaların hukuki yollar ile iptali hem garantisi olmayan hem de son derece yüksek maliyetli bir seçenek. Bu nedenle bülten takibi ve 2 aylık sürenin kaçırılmaması son derece önemli.

Üretimlerinizin, hizmetlerinizin ve işletmenizin korunma hakkını sorunsuz elde etmek adına; süreci sorunsuz ve risksiz atlatmanız için elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bunu yaparken, sahip olduğumuz bilgi birikiminin yanı sıra uzun yıllardır patent ve marka dünyasında yer almamızdan ileri gelen deneyimimizi de sizlerle paylaşıyoruz.

Markanızın hakettiği değeri korumasını sağlamak için, bizimle iletişime geçebilirsiniz.