Tasarım Tescil Başvuru Süreçleri & Dikkat Edilmesi Gerekenler

Rekabetin her piyasanın temelinde yer aldığını göz önünde bulundurduğumuzda, aynı sektörde yer alan kuruluşlar için müşterilerinin  kendi ürün / hizmet ve faaliyetlerini seçmelerini sağlayan en önemli noktalardan biri TASARIMDIR. Nitelik, kalite ve fayda açısından müşterilere farklı bir şey sunmadığımızda, belirleyici faktör olarak karşımıza tasarım çıkar. Özellikle küçük ve orta büyüklükte işletmeler için bir adım önde olmayı sağlaması, müşteri ile kurulan bağın ilk aşaması olması açısından tasarım ticari faaliyetlerde belirleyici bir rol oynar.

Hedef rakiplerden sıyrılarak öne çıkmak olduğunda, bunu sağlamamızı kolaylaştıran tasarımların yasal bir alanda korunması gerekliliği ile karşılaşıyoruz. Yasal alanda koruma ile elde edilen tasarım hakkı, tasarım sahibinin izni olmadan başkalarının tasarımı ticari amaçlarla kullanmasını engelleme yetkisi sağladığından, yatırımların ekonomik ve sosyal olarak güvence altına alınmasını sağlamaktadır.

Korunmanın sağlanmadığı durumlar özgün tasarımları fikir hırsızlığı, kopyalama ve taklit gibi durumlara karşı savunmasız hale getirerek, ticari kayıpları olası kılabilmektedir.

Tasarım Koruma Kriterleri

Tasarım tescilinin bir tasarımı koruması için gereken koşullar ‘yenilik’ ve ‘ayırt edici nitelik’ olarak karşımıza çıkar.

Yenilik:

 • Söz konusu tasarımın aynısının ‘tescilli tasarım’ için tescil başvurusundan önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması
 • Tescilli olmayan tasarımın aynısının kamuya ilk sunulduğu tarihten önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış olması

anlamına gelir.

Ayırt Edici Nitelik:

Bir tasarımın kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim şimdiye kadar karşılaştığı tasarımların oluşturduğu izlenimden farklı olmalıdır.

Koruma Kapsamına Alınmama Nedenleri

6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre tasarım koruması kapsamına girmeyen durumlar;

 • Tasarımın ürün/tasarım tanımına uygun olmaması
 • Tasarımın yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olmaması
 • Tasarımın kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olması
 • Tasarımın, ürünün teknik fonksiyonunun zorunlu kıldığı görünüm özellikleri taşıması

ile

 • üretim yöntemi
 • kullanım amacı
 • teknik fayda ve fonksiyonel özellik

olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tasarım tescil süreci,

 • Şekli İnceleme
 • Yenilik İncelemesi
 • Yayım
 • İtiraz
 • Belgelendirme

olarak 5 ana kısımdan oluşmaktadır.

Şekli İnceleme Süreci

Özetle, başvuru için gereken evrakların sunulup sunulmadığının, sunulduysa bu evrakların yeterli nitelikte olup olmadığının incelendiği süreçtir.

Özellikle bireysel yapılan tasarım tescil başvurularının şekli eksiklik içerdiği durumlarda, başvuru sahibine bu eksikliklerin giderilmesi için belli bir süre tanınır. Eksikliğin bu süre içinde giderilmemesi durumunda tescil başvurusu yapılmamış sayılır.

İçerik İnceleme Süreci

Tasarım tescil başvurusunda, şekli incelemenin uygun olması sonunda içerik inceleme aşamasına geçilir. Tasarımın ürün/tasarım tanımına uygunluğu, kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı olup olmadığı, yeniliği ve ayırt edici nitelikleri incelenir.

Yayım Süreci

Şekli eksiklik içermeyen ve içerik yönünden uygun bulunan tasarım tescil başvuruları Tasarım Siciline kaydedilir ve bültende yayımlanır.

İtiraz Süreci

Kurum kararlarından zarar görülen durumlarda başvuru sahipleri ya da vekilleri Kanunun 64. maddesi uyarınca verilen ret veya kısmi ret kararlarına karşı, kararın bildirim (yayım) tarihinden itibaren iki ay içinde itirazda bulunabilirler. Bu süre sonunda itirazlar ancak mahkeme yolu ile gerçekleştirilebilmektedir.

Belgelendirme Süreci

Yasal itiraz süresi içinde tasarım tesciline ilişkin itiraz bulunmaması ya da itirazların sonucunda Kurulun ‘tescilin devamı’ ya da ‘kısmen devamı’ yönünde karar alması halinde tasarım tescil belgesi hazırlanır ve başvuru sahibine ya da vekiline gönderilir.

Ürün, hizmet, marka, keşif ve tasarımlarınızı içinde bulunduğumuz serbest rekabet düzleminde koruma altına almak isterseniz ve bu yolda tek başına yürümeyi tercih etmez, daha rahat ve güvenle ilerlemeyi seçerseniz, Yetkin Patent olarak yanınızda olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Bizimle iletişime geçmek için yetkin@yetkinpatent.com adresine mail atabilir ya da +90 (312) 425 37 25 numarasını arayabilirsiniz.