Markaların Benzerlik İnceleme Kriterleri Nelerdir?

MARKALARDA BENZERLİK KRİTERİ NEDİR?

Bir marka tescil başvurusuna konu markanın, önceden tescil edilmiş ve/veya tescil başvurusunda bulunmuş bir marka ile benzer olduğunun tespit edilmesi durumu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. maddesi gereğince mutlak ret sebeplerindendir.

Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre “Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.” benzerlik kriteri olarak belirlenmiştir.

Tescilli bir marka iptal edilmediği müddetçe, aynı sınıf içerisindeki emtialar için başka gerçek veya tüzel kişiler tarafından tescil edilemez veya kullanılamaz.

MARKALARIN BENZER OLDUĞUNU GÖSTEREN KRİTERLER NELERDİR?

Markaların benzerlik kriterleri Sınai Mülkiyet Kanunu’nda açıkça sayılmamıştır. Dolayısıyla markalar arasında benzerlik incelemesi; yargı kararları, Türk Marka ve Patent Kurumu’nun yayımlanmış olduğu “Marka İnceleme Kılavuzu”nda yer alan kriterler incelenerek yapılmaktadır.

Marka benzerliği “ayniyet” ya da “ayniyete yakınlık” durumlarında ortaya çıkmaktadır. “Ayniyet” markaları oluşturan unsurların tamamen aynı olması anlamına gelirken; “ayniyete yakınlık” ayırt edilemeyecek kadar benzerlik durumunu ifade etmektedir.