Marka İtiraz İşlemleri

Taklit ile Mücadele

Sınai mülkiyet haklarınızın ülkemizde ya da yurtdışında taklit edilmesi durumunda hukuki yardım sağlıyoruz. Türk Ticaret Sicili Kayıtları dâhil olmak üzere, hukuki sorunlar ile ilgili hukuki araştırmalar ve somut dava ile ilgili kanıt edinilmesini ile hem idari hem de hukuki aşamada ulusal ve uluslararası destek veriyoruz.

Marka Yayıma İtiraz / Karşı Görüş

Marka başvurusu TÜRKPATENT incelemesinden geçerse, başvuruların yayınlandığı Resmi Marka Bülteninde ilan edilmesine karar verilir. Marka ilan edildikten sonra önceki hak sahiplerinin 2 ay içinde itiraz hakkı bulunmaktadır.

Önceki hak sahiplerinin bu süre içerisinde itiraz etmesi durumunda itiraz dilekçeleri TÜRKPATENT tarafından değerlendirilerek kabul edilebilir ve marka başvurusu reddedilebilir. Ya da itirazlar olumsuz olarak değerlendirilerek marka başvurusunun tesciline karar verilebilir.

Marka hakkınızı koruma süreci içerisinde kendinizi yayıma itirazın her iki tarafında da bulabilirsiniz. İster marka tescil başvurunuza itiraz edilmesi sonrasında karşı görüş bildirmek, ister başka bir firmanın marka başvurusunun yayımına itiraz etmek olsun, bu kritik aşamada size her türlü delilin toplanması, açıklama ve gerekçelerin düzenlenmesi ve sonucunda ya yayıma itiraz ya da karşı görüş sunulması konusunda yardımcı olmaktayız.

Marka Re’sen Tümden Ret/Kısmi Ret Kararına İtiraz

Marka başvurusu sonrası TÜRKPATENT, tarafınca yapılacak şekli inceleme ile tescili istenen işareti 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. maddesine uygunluk bakımından değerlendirir. Özellikle bu madde kapsamında tescili istenen işaretin, önceden tescilli ya da tescil süreci devam etmekte olan marka ile benzeyip benzemediği hususunda inceleme yapılır. Aynı zamanda, başvurusu yapılan markanın ayırt edici olup olmadığı incelenir ve tescili talep edilen mal/hizmetler için “tanımlayıcı” olmaması şartı aranır.

Eğer bu inceleme sırasında marka başvurunuz hakkında tümden ya da kısmi ret kararı verilirse karara itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  Karara itiraz etmek istemeniz durumunda, karara itiraz dilekçesi hazırlama ve dosyalama ve ardından süreç tamamlanana kadar takip desteği  sağlamaktayız.