Marka İtiraz İşlemleri

Marka

Taklit ile Mücadele

Sınai mülkiyet haklarınızın ülkemizde ya da yurtdışında taklit edilmesi durumunda hukuki yardım sağlıyoruz. Türk Ticaret Sicili Kayıtları dâhil olmak üzere, hukuki sorunlar ile ilgili hukuki araştırmalar ve somut dava ile ilgili kanıt edinilmesini ile hem idari hem de hukuki aşamada ulusal ve uluslararası destek veriyoruz.

Marka Yayıma İtiraz / Karşı Görüş

Marka başvurusu TÜRKPATENT incelemesinden geçerse, başvuruların yayınlandığı Resmi Marka Bülteninde ilan edilmesine karar verilir. Marka ilan edildikten sonra önceki hak sahiplerinin 2 ay içinde itiraz hakkı bulunmaktadır.

Önceki hak sahiplerinin bu süre içerisinde itiraz etmesi durumunda itiraz dilekçeleri TÜRKPATENT tarafından değerlendirilerek kabul edilebilir ve marka başvurusu reddedilebilir. Ya da itirazlar olumsuz olarak değerlendirilerek marka başvurusunun tesciline karar verilebilir.

Marka hakkınızı koruma süreci içerisinde kendinizi yayıma itirazın her iki tarafında da bulabilirsiniz. İster marka tescil başvurunuza itiraz edilmesi sonrasında karşı görüş bildirmek, ister başka bir firmanın marka başvurusunun yayımına itiraz etmek olsun, bu kritik aşamada size her türlü delilin toplanması, açıklama ve gerekçelerin düzenlenmesi ve sonucunda ya yayıma itiraz ya da karşı görüş sunulması konusunda yardımcı olmaktayız.

Marka Re’sen Tümden Ret/Kısmi Ret Kararına İtiraz

Marka başvurusu sonrası TÜRKPATENT, tarafınca yapılacak şekli inceleme ile tescili istenen işareti 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5. maddesine uygunluk bakımından değerlendirir. Özellikle bu madde kapsamında tescili istenen işaretin, önceden tescilli ya da tescil süreci devam etmekte olan marka ile benzeyip benzemediği hususunda inceleme yapılır. Aynı zamanda, başvurusu yapılan markanın ayırt edici olup olmadığı incelenir ve tescili talep edilen mal/hizmetler için “tanımlayıcı” olmaması şartı aranır.

Eğer bu inceleme sırasında marka başvurunuz hakkında tümden ya da kısmi ret kararı verilirse karara itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.  Karara itiraz etmek istemeniz durumunda, karara itiraz dilekçesi hazırlama ve dosyalama ve ardından süreç tamamlanana kadar takip desteği  sağlamaktayız.

Hızlı Danışmanlık ve Sorgulama

  Ekibimiz ortalama 1 iş günü içerisinde sizlere dönüş sağlayacaktır.

  Marka Tescil Süreci

  Marka Tescil Sürecinin resmi olarak ilk adımı TÜRKPATENT’e marka başvurusu yapmak ile başlamakta ve marka koruması başvuru tarihi itibariyle başlar.

  Marka İtiraz İşlemleri

  Sınai mülkiyet haklarınızın ülkemizde ya da yurtdışında taklit edilmesi durumunda hukuki yardım sağlıyoruz.

  Marka Uluslararası İşlemler

  WIPO, EUPO nezdinde marka başvuruları, yurtdışında ulusal marka başvuruları, yurtdışı marka itirazları ve sair işlemlerde hizmet sunduğumuz gibi, WIPO PCT ve EOP başvuruları...

  Hukuki İşlemler

  Eskiye dayalı kullanımınız doğrultusunda, daha tescil ettirmediğiniz bir markanızın üçüncü kişilerce taklit edilmesi, ya da tescilli bir markanızın taklitlere karşı hukuki olarak mücadele etmesi için...

  Rakip Analizi-İzleme Süreçleri

  Ticaretin vazgeçilmezi olan rekabetin yansıdığı Sınai Mülkiyet yönetimi sürecinde geri kalmamanız için bülten takibi ve analizi hizmetlerimiz mevcuttur.

  Marka Eğitimleri

  Şirketinizin her biriminin Sınai Mülkiyet Haklarınızın korunmasında aktif rolünü sağlamak ve efektif hale getirmek amacıyla Sınai Haklar konusunda eğitimlerimiz mevcut olup, şirket bünyenizdeki Sınai Mülkiyetle ilgili departmanlarınız...

  Alan adları

  Ürün ya da hizmetinize ait web sitesinin ağ adreslerine alan adı denmektedir. Genellikle, adresler imla hataları veya benzer isimli adreslerin fazlalığı sebebi ile bulunamamaktadır.

  Marka Sınıflandırma

  Marka tescil sınıflarına marka kategorileri diyebiliriz. Marka tescili işlemleri yapılırken markalar bir kategoriye ayrılmaktadır. Bu kategoriler markaların nice sınıflarını belirtirler. Marka tescil sınıfları düşünüldüğü gibi kısa değildir.

  Pick a plan that’s right
  for you

  Waters his moveth seasons over Created appear greater dry air. Cattle set it night let i fruitful make our appear.

  Free

  Can't good light moved

  $ 0 / mo
  • Constant desire renewal
  • Very great whose
  • Of there whales very fly

  Premium

  Fourth divide were

  $ 39 / mo
  • Constant desire renewal
  • Very great whose
  • Of there whales very fly
  Want to get a free consultation? Contact us.

  İhtiyacınız Olan Herşey
  Marka Sahibinin El Kitabında!

  Binlerce markanın mülkiyetini ve değerini kazanmasını sağlamış bir takım tarafında bir araya getirilmiştir. Bu benzersiz e-book sayesinde değerli markaların kullandığı temel stratejiler en ince ayrıntısına kadar verilmiştir. Size kalan indirip bu eşsiz içerikleri hemen okumak olacaktır.