Marka Tescil Süreci

Marka Başvurusu

Marka Tescil Sürecinin resmi olarak ilk adımı TÜRKPATENT’e marka başvurusu yapmak ile başlamakta ve marka koruması başvuru tarihi itibariyle başlar.

Marka başvurunuz, faaliyetlerinize uygun olarak danışmanlığımız çerçevesinde önceden belirlemiş olduğumuz mal ve hizmet sınıfları kapsamında dosyalanır.

Marka başvurunuzun yapılmasını takiben, artık Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından, bu marka başvurusu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki ret için mutlak nedenler çerçevesinde res’en incelenecektir. Sizlere, hem TÜRKPATENT uzmanlarının incelemesinde hem de sonrasındaki yayın sürecinde riskleri minimize etmek için danışmanlık vermekteyiz.

Marka Ön Araştırması

Marka başvurusu için belirlenen ibarelerin TÜRKPATENT nezdindeki başvuru sürecinde ve tescilli markalar arasında herhangi bir risk teşkil edip etmediğini belirlemek adına sizlere marka ön araştırma hizmeti sunmaktayız. Ön araştırma çalışması, faaliyetlerinize uygun olan mal ve hizmet sınıf listesi belirlenerek bu sınıflarda yapılmaktadır.

Ayrıca markanızın ayırt ediciliği ve tescil edilebilirlik kriterlerine uygun olup olmadığının da analizini yapmaktayız.

Marka, bir işletmenin mal veya hizmetlerini başka bir işletmeninkilerden farklı kılan, AYIRT EDİCİ işarettir. Marka aynı zamanda bir garanti işlevine sahiptir. Kaynak, üretici, reklam fonksiyonları ve üretimin kalitesi markadan anlaşılır. Kelimeler ve şekiller markayı oluşturur.

Marka ön araştırması, taklit riski altında olan veya bu riski teşkil eden markaları tespit ederek, bu risklerin aşılması sürecine rehberlik eden bir yol haritası gibidir.

Marka Tescili

Başvuru sürecini olumlu bir şekilde tamamlayan markaların tesciline karar verilir. Bu aşamada bütün noksan evrakların süresi içinde tamamlanması ve tescil harçlarının yatırılması gerekmekte olup, bu işlemler TÜRKPATENT ile resmi yazışmalar çerçevesinde takip edilmektedir.

Marka tescil aşamasında ya da tescilli olsun, tüm Marka Tescil Belgesi Sureti Düzenleme ve Marka Sicil Sureti Düzenleme talepleriniz de bu aşamada vekilliğimizce TÜRKPATENT’e sunulabilmektedir.

Marka Devir ve Lisans İşlemleri

Gayri maddi duran varlıklar olan Markalar devredilebilir veya inhisari/inhisari olmayan şekilde lisanslanabilir. Bu yolla kullanım hakkı vererek marka başvurusu ile gelir elde edilebilmektedir.